Waarom een veiligheidsoördinator ?

In de eerste plaats om zeker te zijn dat de werken veilig verlopen.

Gebeurt er een ongeval en heeft u geen veiligheidscoördinator aangesteld, dan loopt u het risico op zware straffen, als bouwheer bent u ten alle tijde verantwoordelijk voor uw werf.
Veiligheidscoördinatoren zijn verzekerd mocht er toch iets fout lopen.

Wanneer heeft u een veiligheidscoördinator nodig?

Strikt genomen heeft u geen veiligheidscoördinator nodig als u maar met één bouwfirma in zee gaat.
In de praktijk komt dit zeer zelden voor want nutsbedrijven en leveranciers van bouwmaterialen worden aanzien als aannemer.

Gaat het om een privéwoning dan zal in principe uw architect de veiligheidscoördinator aanstellen en opvolgen.

Bij bouwwerken kleiner dan 500m², mag de architect of de aannemer de veiligheidscoördinatie zelf uitvoeren als hij beschikt over de nodige kwalificaties.

Maar als u die woning ook professioneel gebruikt moet U de veiligheidscoördinator zelf aanstellen.

Wat doet een veiligheidscoördinator?


Meer dan wat de meeste mensen denken!
Naast de controlerende functie op het terrein heeft hij ook een belangrijke rol bij de ontwerpfase.
Hij checkt de plannen van de architect en zorgt ervoor dat deze veilig kunnen uitgevoerd worden en dit vooraleer de bouwaanvraag wordt ingediend.
Hij controleert of de preventieplannen worden gevolgd en of alle werkzaamheden in veilige omstandigheden gebeuren.

De veiligheidscoördinator maakt ook een postinterventiedossier (PID).
Hierin zitten documenten die belangrijk kunnen zijn voor latere renovatie –of uitbreidingswerken.
Bij verkoop moet het postinterventiedossier worden overhandigd aan de nieuwe eigenaars.
Het PID is een officieel document dat bij verkoop van een woning gebouwd-of verbouwd na 05/2001 door de notaris wordt opgevraagd en wordt opgenomen in de verkoopsakte.

Het coördineren van verschillende projecten zowel privé als openbare besturen heeft er toe geleid dat veiligheidscoördinatie een volwaardig deel is geworden van het Peeters-Lambrechts Safety Management.

Vrijblijvend kan steeds informatie worden gegeven.