PL Safety maakt veiligheid duurzamer

Bij PL Safety zorgen we niet alleen voor uw veiligheid, maar ook voor het milieu en voor het welzijn van de mensen rondom ons. In ons nieuwe ‘Duurzaamheidsplan 2021’ leggen we uit hoe we onze activiteiten duurzamer maken.

Als groothandel in persoonlijke beschermingsmiddelen neemt PL Safety al jaren duurzame beslissingen. Die spontane keuze hebben we nu verankerd in ons eerste duurzaamheidsplan, met duidelijke acties en streefdoelen. Onze strategie steunt op 4 pijlers: veiligheidsoplossingen op maat, zorg dragen voor het milieu, zorgen voor onze mensen en bijdragen aan de lokale gemeenschap.

Veiligheidsoplossingen op maat

Onze oplossingen op maat helpen bedrijven om een veilige werkomgeving te creëren. We zoeken samen met onze klanten naar de gepaste beschermingsmiddelen en leveren kwaliteitsvolle producten af. Met ons ‘Duurzaamheidsplan 2021’ willen we uw veiligheid nog duurzamer maken. Tegen 2023 gaan we onder meer:

 • Leveranciers beoordelen op duurzaamheidsaspecten;
 • Onze kennis maximaal delen via opleidingen, workshops en duobezoeken;
 • Evoluties opvolgen op het vlak van duurzame en innovatieve producten;
 • Onze digitale transformatie verderzetten en digitaal factureren.

Zorg dragen voor het milieu

Bij PL Safety willen we ons 100 procent inzetten voor een leefbare planeet. Als dienstverlenend bedrijf is onze ecologische voetafdruk eerder beperkt, maar we willen die toch verder verkleinen. Daarom vergroenen we ons wagenpark, voorzien we fietsvergoedingen en schakelen we over op groene stroom. Tegen 2023 zullen we onder meer:

 • Ons energieverbruik meten en een reductieplan opzetten;
 • Groene stroom aankopen bij een Belgische leverancier;
 • Onze medewerkers sensibiliseren omtrent hun energie-, water- en papiergebruik;
 • Nog vaker lokale koeriers inzetten.

Zorg dragen voor de mensen rondom ons

Onze medewerkers vormen het hart van onze dienstverlening. We bieden hen een zinvolle job met ruimte voor persoonlijke groei en een aangename, gezonde werkplek. Tegelijk zijn we bekommerd om de lokale gemeenschap waarin we verankerd zijn. We respecteren onze omgeving en vinden het logisch dat we ons steentje bijdragen. Binnen deze twee pijlers zijn onze actiepunten voor de komende jaren onder meer:

 • Elke medewerker minstens 8 uur per jaar opleidingen laten volgen;
 • Expliciet streven naar gelijkheid en diversiteit bij nieuwe aanwervingen;
 • Nog vaker lokale maatwerkbedrijven inschakelen;
 • Elke medewerker betrekken bij onze acties voor de lokale gemeenschap.


Ontdek al onze acties en doelstellingen in ons ‘Duurzaamheidsplan 2021’
Loading
Loading