Leveringen en risico’s

Leveringen

De levering wordt geacht te zijn voltrokken bij het vertrek der goederen uit onze opslagplaatsen. De verzendingskosten zijn steeds ter laste van de koper, tenzij anders overeengekomen naargelang het bestelbedrag.

Leveringentermijnen


Leveringstermijnen worden enkel aangeduid ten titel van inlichting en zijn nooit bindend. Zij vangen aan bij de ontvangst door PEETERS-LAMBRECHTS bvba van de volledige bestelling. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. Het niet tijdig leveren kan nooit aanleiding geven tot recht op schadevergoeding of ingeroepen worden tot verbreken van de handelsovereenkomst. Gevallen van overmacht geven de verkoper het recht elke bestelling gedeeltelijk of geheel te verbreken en/of de uitvoering ervan op te schorten zonder vooropzeg noch schadevergoeding.


Laden
Laden