Klachten en terugzendingen


Om ontvankelijk te zijn moeten alle klachten aan PEETERS-LAMBRECHTS bvba worden gemeld per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen, diensten of facturen. De klacht zal duidelijk omschreven zijn, zoniet kan ze niet worden aanvaard. Er mogen geen goederen teruggezonden worden zonder schriftelijke toestemming van PEETERS-LAMBRECHTS bvba. Dergelijke toestemming betekent in geen geval dat de goederen als gebrekkig of niet conform erkend worden door de verkoper. De teruggezonden goederen reizen, hoe het ook zij, op risico van de koper en zullen franco aan onze magazijnen verstuurd worden, vergezeld van een kopie van onze factuur. Klachten vormen geen reden tot niet betaling van een factuur.

Laden
Laden